QĐND - Học viện Kỹ thuật Quân sự (HV KTQS) vừa tổ chức mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào (20-1-1949/20-1-2009). Tùy viên Quân sự nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam đã đến dự...