"Kiều bào ta đang có cuộc sống ổn định, hội nhập vững chắc vào xã hội sở tại. Nhiều tấm gương đã góp phần làm rạng danh Việt Nam nơi xứ người", Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, tại buổi gặp gỡ kiều bào - "Xuân quê hương", tối 18/1.