Đón Tết Kỷ Sửu, các khu sinh hoạt văn hóa tại TP.Hồ Chí Minh đều tổ chức nhiều chương trình lễ hội mừng xuân.