Năm 2009, sẽ có thêm nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt - Lào được áp dụng thuế suất là 0%...