(VietNamNet) - Ngay trong chiều 26/9, hàng loạt ngân hàng đã công bố giảm lãi suất cho vay và tăng thêm vốn để ứng cứu doanh nghiệp.