Chỉ qua một ngày nhà đầu tư đã mất đến 30USD/oz (8,3 chỉ), xấp xỉ mất 700.000 đồng/lượng. Ngày 16.1 trở thành ngày ảm đạm của nhiều nhà đầu tư VN.