(InfoTV) - Theo điều tra, khảo sát trên 30 công trình đang sử dụng như nhà chung cư, trường học, trường mẫu giáo, bệnh viện, nhà văn hóa, trung tâm thương mại... tại 6 tỉnh, thành phố, và báo cáo của 82 đơn vị thuộc các Sở, Ngành trong cả nước, hiện vẫn còn một số công trình chưa áp dụng đầy đủ các quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đặc biệt là các công trình do UBND cấp huyện và tư nhân làm chủ đầu tư.

Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng vừa cho biết, Bộ vừa có Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các nội dung của Quyết định số 09/2008/QĐ-BXD ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Nhà ở và công trình công cộng - an toàn sinh mạng và sức khỏe”. Trong những năm gần đây, nhu cầu xây dựng nhà ở và công trình công cộng ngày càng gia tăng. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, kiểm soát chất lượng công trình, trong đó có các quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. Nhìn chung, các quy chuẩn xây dựng đã được hoàn thiện và điều chỉnh tất cả các lĩnh vực của ngành, đã được các địa phương, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng áp dụng và tuân thủ. Chất lượng các công trình xây dựng nói chung, nhà ở và công trình công cộng nói riêng ngày càng đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống xã hội cũng như đáp ứng nhu cầu hội nhập trong khu vực và quốc tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, qua điều tra, khảo sát trên 30 công trình đang sử dụng như nhà chung cư, trường học, trường mẫu giáo, bệnh viện, nhà văn hóa, nhà thi đấu, khu vui chơi, giải trí, trung tâm thương mại... tại 6 tỉnh, thành phố, và báo cáo của 82 đơn vị thuộc các Sở, Ngành trong cả nước, hiện vẫn còn tình trạng một số công trình chưa áp dụng đầy đủ các quy định của quy chuẩn xây dựng Việt Nam về “Nhà ở và công trình công cộng – an toàn sinh mạng và sức khỏe” của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đặc biệt là các công trình do UBND cấp huyện và tư nhân làm chủ đầu tư. Cụ thể là việc thiết kế và thi công ban công, lan can thấp; khoảng cách giữa các lan can rộng, có bố trí các thanh ngang; ổ điện bố trí thấp từ 20 cm đến 40 cm so với mặt sàn và không có hộp bảo vệ; sử dụng kính thường ở các vị trí mà theo quy định của Quy chuẩn phải sử dụng kính an toàn; sử dụng vật liệu lát nền không phù hợp..., tại một số hạng mục công trình đã gây tai nạn, thương tích và làm thiệt hại về tài sản cho người sử dụng công trình, trong đó có trẻ em, gây bức xúc xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành các quy định pháp luật từ khâu thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu đến quản lý, sử dụng công trình của một bộ phận chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng chưa nghiêm; công tác kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục. Vì vậy Bộ xây dựng đã yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp dưới tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ nội dung, trình tự đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo các quy định của Luật Xây dựng từ đó kiên quyết xử lý và không đưa vào sử dụng các công trình không được thiết kế, thi công, nghiệm thu phù hợp với các quy định của quy chuẩn. Hiện còn nhiều công trình xây dựng chưa tuân thủ theo đúng quy định về Quy chuẩn xây dựng Việt nam. Ảnh minh họa Chủ đầu tư phải lựa chọn nhà thầu có đủ kinh nghiệm Ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình và chất lượng công trình xây dựng, nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng trong đó có trẻ em, đặc biệt đối với loại công trình là nhà ở và công trình công cộng thì chủ đầu tư xây dựng công trình phải lựa chọn nhà thầu có đủ kinh nghiệm và năng lực phù hợp để thiết kế công trình, thi công xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình, đặc biệt đối với các công trình là chung cư, nhà trẻ, nhà mẫu giáo, trường học, các công trình văn hóa, y tế, thương mại nơi có sự tham gia hoạt động của trẻ em. Ngoài ra chủ đầu tư thường xuyên tổ chức giám sát chặt chẽ công tác thi công và nghiệm thu công trình, thực hiện đầy đủ việc chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng đối với công trình bắt buộc phải chứng nhận theo quy định của Bộ Xây dựng, không nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng khi công trình không đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn về an toàn sinh mạng và sức khỏe. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu nhà thầu thiết kế phải thiết kế công trình phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn xây dựng, thực hiện tốt công tác giám sát tác giả, tăng cường trách nhiệm tư vấn cho chủ đầu tư về việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn và pháp luật về xây dựng. Riêng với nhà thầu tư vấn giám sát thì thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật và hợp đồng với chủ đầu tư; yêu cầu ngừng thi công, không nghiệm thu công trình và tư vấn cho chủ đầu tư những nội dung trong thiết kế hoặc thi công không phù hợp với yêu cầu của quy chuẩn xây dựng. InfoTV Thúy Ngân