(Cadn.com.vn) - Trong bối cảnh có báo động toàn cầu về khả năng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố, Anh, Pháp, Đức, Canada cũng tạm thời đóng cửa đại sứ quán tại Yemen.