Nhiều doanh nghiệp Việt Nam gặp rủi ro khi giao dịch với một số đối tác tại Hồng Kông trong thời gian gần đây...