ND - Tại Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp, Hội thi học sinh giỏi nghề khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 13 có 104 thí sinh của 13 trường cao đẳng, trung cấp nghề; trường CĐ, TH kinh tế - kỹ thuật thuộc chín địa phương trong khu vực tham gia.