Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ - được đào tạo bài bản và được rèn luyện thực tiễn công tác ở cơ sở là bước đột phá trong công tác cán bộ của Thành ủy TPHCM trong nửa nhiệm kỳ 2006 - 2010. Kết quả đạt được là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, tập trung và kiên quyết của Thành ủy TPHCM và cấp ủy Đảng các cấp.