Chưa bao giờ ba chữ “văn học mạng” được bàn tán nhiều như hiện nay, cảm giác như làn sóng này đang có xu hướng lấn lướt thị trường sách trong nước.