"Mới 2 tháng dừng 'chuyện ấy' do vợ mang thai, tôi rất bức xúc. Tôi còn phải 'cai' khá lâu nữa, liệu nhịn lâu như vậy có ảnh hưởng sức khỏe không?".