Tiếp tục giải mã quan điểm và tính cách của bản thân khi rơi vào lưới tình nhé! Bấm vào dòng chữ 'Đáp án' để xem kết quả!

Câu 1.

Nhin thau tinh yeu cua ban voi 4 cau hoi (Phan 2) - Anh 1

Giả sử bạn gặp được một con vật biết nói tiếng người, đó là con vật nào?

A. Cừu

B. Ngựa

C. Thỏ

D. Chim

Đáp án

Câu 2.

Nhin thau tinh yeu cua ban voi 4 cau hoi (Phan 2) - Anh 2

Nếu phải đến ở trên một đồi vắng vẻ, đìu hiu và chỉ được chọn một con vật đi cùng mình, bạn sẽ chọn con vật nào dưới đây?

A. Chó

B. Lợn

C. Bò cái

D. Chim

Đáp án

Câu 3.

Nhin thau tinh yeu cua ban voi 4 cau hoi (Phan 2) - Anh 3

Tưởng tượng bạn có khả năng thuần hóa mọi loài động vật trên thế giới này, bạn sẽ thuần hóa con vật nào dưới đây đầu tiên?

A. Khủng long

B. Hổ trắng

C. Gấu Bắc cực

Đáp án

Câu 4.

Nhin thau tinh yeu cua ban voi 4 cau hoi (Phan 2) - Anh 4

Nếu bạn được phép biến thành một loài động vật khác trong vòng 5 phút, bạn sẽ chọn biến thành:

A. Sư tử

B. Mèo

C. Ngựa

D. Chim Bồ câu

Đáp án

Alexandra V (Tổng hợp)