Một cụ ông người Canada cảm thấy mình giống như một đứa trẻ khi bắt đầu nhìn thấy mọi thứ ở tuổi 66.