(Vietstock) - Ngày 9/4/2011, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư số 09/2011/TT-NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng đôla Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng (TCTD).

Theo đó, kể từ ngày 13/4/2011, trần lãi suất huy động bằng USD cho các kỳ hạn được áp dụng như sau: - Đối với tổ chức là người cư trú, tổ chức là người không cư trú (trừ TCTD) là 1,0%/năm. - Đối với cá nhân là người cư trú, cá nhân là người không cư trú: 3,0%/năm. Mức trần lãi suất huy động trên bao gồm cả khoản chi khuyến mãi và áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ. Các phương thức trả lãi khác phải được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ tương ứng với mức lãi suất huy động vốn tối đa. Ngoài ra, NHNN yêu cầu các TCTD phải niêm yết công khai lãi suất huy động vốn bằng đô la Mỹ tại các địa điểm huy động vốn, nghiêm cấm thực hiện khuyến mại huy động vốn bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác không đúng với quy định của pháp luật và Thông tư này. Đối với lãi suất huy động vốn có kỳ hạn bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại TCTD phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được thực hiện cho đến hết thời hạn đã thỏa thuận giữa TCTD và tổ chức, cá nhân.