Hôm nay, 27/3/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ra quyết định số 670/QĐ-NHNN để thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành qui định mua bán ngoại tệ phục vụ nhập khẩu xăng dầu. Theo đó, Tổ kiểm tra sẽ kiểm tra một số ngân hàng thương mại (NHTM) mua ngoại tệ từ NHNN để hỗ trợ việc nhập khẩu xăng dầu trong thời gian từ ngày 1/1/2009 đến ngày 30/3/2009. Thời gian kiểm tra từ ngày 30/3/2009 đến ngày 10/4/2009.. Xem theo ngày :