Hanoinet - Theo số liệu thống kê của NHNN, tổng số tiền giả thu giữ tính theo số tờ tiền giả qua hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước trong năm 2008 giảm 18,1% so với năm 2007.