(VietNamNet) -  Chiều ngày 26/3, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi các NHTM nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam liên quan đến kế hoạch triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ổn định thị trường chứng khoán.