Nỗi sợ hãi tên lửa hạt nhân Triều Tiên tiếp tục kéo nhu cầu hầm trú ẩn và máy lọc không khí tại Nhật tăng cao.