Đó là dự báo do Tổng Công ty Thép Việt Nam vừa đưa ra. Theo ông Nguyễn Thanh Trùy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam, để đáp ứng nhu cầu của thị trường, ngành thép phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nhà máy luyện phôi thép, thép cán, nâng sản lượng phôi thép sản xuất trong nước đạt 900.000 tấn, thép cán đạt 2,35 triệu tấn/năm