Một nhóm các nhà thiên văn quốc tế đã xác định được những dòng sao khổng lồ thuộc vùng ngoại vi của hai thiên hà xoắn gần đó. Lần đầu tiên, họ có được cái nhìn toàn cảnh một ví dụ sự “ăn thịt” thiên hà...