ND - Tình trạng quản lý an toàn giao thông ở Khánh Hòa thời gian qua có hai vấn đề nổi cộm là sự yếu kém về cơ sở hạ tầng giao thông và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.