Với 228 phiếu chống, mỗi hạ nghị sỹ Mỹ đã làm "biến mất" gần 5 tỷ USD trên thị trường chứng khoán, chỉ trong vòng một ngày...