Về mặt lý thuyết, kế hoạch "giải cứu" thị trường tài chính vẫn có thể được cứu vãn trong cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện Mỹ...