Hiện nay đang có những vấn đề nổi cộm về đạo đức của một bộ phận cầu thủ bóng đá Việt Nam. Ma túy, bán độ, lối sống buông thả, dính dáng đến các băng nhóm tội phạm... là những mảng màu tối đang chi phối họ.