Nếu cô gái nào may mắn được trời phú cho cả sắc đẹp lẫn trí tuệ biết thì các cô sẽ đi thi các cuộc thi sắc đẹp, còn với những cô gái chỉ được phú cho một vế nhan sắc, các cô sẽ làm gì để bàn dân thiên hạ công nhận nhan sắc đó của mình?