(VTC News) - Những người "kỳ lạ" đã làm gì với những chiếc thang máy thế này?