(Zing) - Năm 2008, các ngôi sao đấu nhau trên từng mặt trận, về các chiếc nhẫn trong trắng, về paparrazzi…