(HNMO) - Lâu nay, người ta nói nhiều đến tiềm năng, thế mạnh của nghề thủ công, nhất là khu vực Hà Nội mở rộng. Không thể phủ nhận những điều ấy, song các làng nghề thủ công và doanh nghiệp ở làng nghề cũng có những “điểm yếu”