(VietNamNet) - Không chỉ thiếu 3 ngành của CĐ Sư phạm Hà Nội, cuốn "Những điều cần biết" về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 còn thiếu thông tin về ngành học của hai trường ĐH Sài Gòn và ĐH Quảng Nam.