Tuần qua, những “fan” sếu hồ hởi báo tin: sếu về đồng cỏ Phú Mỹ, Kiên Giang ngày càng đông, có lúc đếm được đến 170 con. Và họ rủ nhau về đồng cỏ ấy…