Trong hai năm qua, lực lượng bảo vệ khách du lịch tại TPHCM đã bắt và chuyển giao công an 21 vụ cướp giật; tham gia giải quyết 91 vụ tai nạn giao thông; ngăn chặn 74 vụ ẩu đả...