Có quá nhiều điều nhố nhăng, phản cảm không thể chấp nhận cứ "đến hẹn lại lên" trong mùa lễ hội đầu năm.

Video: Những hình ảnh bạo lực, phản cảm dịp lễ hội đầu năm: