(Zing) - Tiếp tục những giọt thông tin "rỉ" ra từ Honda và điều này khiến giới mê xe chooper cùng khách hàng quen thuộc của hãng này càng thêm hứng thú.