(Vitinfo) - David Tholen – nhà thiên văn học trường Đại học Hawaii – đã thu được những bức ảnh sắc nét về sao Diêm Vương và ba vệ tinh của nó nhờ có kính thiên văn Keck.