(Zing) - Chiến thắng đậm đà 4-0 trước Slovakia đã đem lại nhiều điều tích cực trên khía cạnh tinh thần cho ĐT Anh. Tuy nhiên, cái giá phải tra cho điều đó cũng không hề nhỏ.