Hanoinet - Nhờ vào iPod, iPhone, iMac - những sản phẩm sáng tạo gắn liền với Steve Jobs, cổ phiếu của Apple tăng hơn 38 lần (tính thời điểm trước cơn bão tài chính gần đây của Mỹ) trong suốt 10 năm qua.