Cách làm đẹp lông mày quá "độc" của nhiều người khiến thiên hạ phát khiếp, chẳng hạn kiểu lông mày hoa văn, đứt khúc...

Dưới đây là những kiểu lông mày kinh dị nhất: