Với biểu thuế thay đổi, làng xe sẽ có nhiều biến động trong năm Bính Thân.

Minh Anh - Khương Nha - Lê Phát