Lễ hội là một trong số những hoạt động văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống con người và cũng nhờ lễ hội mọi người thêm yêu quý quê hương.Chi tiết...