Nam Huỳnh Đạo là một trong những môn phái gây chú ý nhất trong làng võ thuật Việt Nam.

Theo Võ thuật Việt Nam