Dubai nổi tiếng một phần là nhờ những trò giải trí ấn tượng, trong đó có các máng trượt nước khiến du khách tim đập chân run.

Hoàng Linh
Theo Insider