Đàn ông luôn cho rằng khi có nhiều tiền thì họ sẽ trở thành người chồng, người cha hoàn hảo.