Không ở đâu trên đất nước này có nhiều quán cà phê bằng Sài Gòn, và cũng chính vì thế vấn đề an toàn vệ sinh, liên quan đến ly cà phê đang được báo động. Nét văn hóa này có nguy cơ bị tiêu diệt do sự kinh doanh bừa bãi - Cà phê Sài Gòn đang kêu cứu.