TTO - Những ngày xa anh, em dường như không còn là chính em ngày nào. Dường như em đã đánh mất hết mọi thứ, đánh mất sở thích, đánh mất những thói quen...