Nhiều phụ nữ vì bế tắc trong cuộc sống đã giải quyết vấn đề theo cách vi phạm pháp luật, để khi ngồi sau song sắt lương tâm bị dằn vặt không nguôi.