Bạn sẽ dễ bị sỏi thận nếu có bệnh đường... tiêu hóa, mắc bệnh liên quan đến đường tình dục hoặc có thói quen ăn khô.