Cách xa đất liền, không có không khí sắm sửa, đi chơi xuân nhưng bù lại, hạnh phúc của những người sống nơi đây là được sẻ chia cùng đồng đội.