(CATP) Hơn 34 nhà nhảy dù từ 14 quốc gia, gồm cả Anh, Mỹ và New Zealand đang có kế hoạch nhảy dù từ một máy bay ở độ cao 141,7m so với đỉnh núi Everest (cao 8.850m) vào ngày 2-10.